Montag, 30. März 2009

Không đề

Không buồn

Không buồn

Không hề buồn

Lòng chỉ như tấm gương cũ bị bỏ quên góc ban công

Thật im, trong khung gỗ bạc sơn

(dạ thảo phương)

***

Bức tranh nẹp khung gỗ sơ sài lung lay bạc màu nằm ở góc phòng

Hôm nay anh gỡ ra, vứt nẹp đi, cẩn thận xếp lại tấm tranh vải

Hai chiếc đầu hươu cao cổ nâu nhòa một vùng safari ký ức

Cuốn làm sao cho gọn hả anh?

***

Đêm mươn man ướt K. lại về

Nắng sớm vỡ òa ngoài cửa sổ

Nửa muốn giãi lòng hong cho khô

Nửa muốn vỗ về sự ẩm ướt

***

Sakura bao giờ nở

Sakura bao giờ buồn

Sakura bao giờ tàn

Thật im, nơi góc phố

31.03.2009

1 Kommentar:

  1. Cài này chắc được gọi là hội chứng "không buồn DTP" :)

    AntwortenLöschen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.